TEEST@LED

CEFR – Online English Assessment

ลงทะเบียนเพื่อเข้าใช้งาน

*แบบทดสอบนี้เป็น Sample test หากต้องการสอบตัวเต็ม ทางบริษัทฯ ได้ทำการแจ้งกำหนดการจัดสอบสัญจรในภาคจังหวัดต่างๆ สามารถคลิ๊กตรวจสอบได้ที่นี่

ทดลองทำแบบทดสอบ ฟรี!

TEEST English Assessment

TEEST English Assessment เป็นการประเมินความรู้ภาษาอังกฤษออนไลน์ที่ออกแบบมาเพื่อทราบผลการสอบได้อย่างรวดเร็ว ระบบสามารถประมวลผลได้อย่างถูกต้องแม่นยำและเชื่อถือได้ โดยการวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษของผู้เรียน แบบทดสอบ TEEST จะมุ่งเน้นไปที่ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษที่จำเป็นในระดับของการใช้งานทั่วไป หรือตามกรอบมาตรฐาน CEFR ซึ่งเป็นภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้จริงในชีวิตประจำวัน

TEEST ได้รับการพัฒนาโดยบริษัท TEEC Australia Pty. Ltd ซึ่งเป็นบริษัทสัญชาติออสเตรเลีย ก่อตั้งในปี 2009 โดย Mr. Graham Gaston อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนในเมือง Bendigo ประเทศออสเตรเลีย Mr. Graham Gaston มีชื่อเสียงในเรื่องของความเชี่ยวชาญในการนำเรื่องของนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการศึกษา

TEEST@LED เป็นการร่วมมือกันระหว่าง TEEC Australia Pty. Ltd. กับ Limitless Education .Co.,Ltd. โดยทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดกับ Mr. Russ Emmerson ผู้อำนวยการบริษัท TEEC Australia Pty. Ltd. เพื่อนำเสนอ Online English Assessment ที่ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานทั้งรายบุคคล หน่วยงาน สถานศึกษา และองค์กรต่างๆ ภายในประเทศไทยมากที่สุด

พันธกิจหลัก คือ การให้บริการแบบทดสอบประเมินทักษะทางภาษาในรูปแบบออนไลน์ที่มีคุณภาพรวมถึงการให้บริการระบบ E-learning และการให้บริการด้านการศึกษาแก่องค์กรต่างๆ ทั่วโลก อีกทั้งเป็นพันธมิตรกับ Webtrain Services Pty. Ltd. บริษัทที่ให้บริการด้านการเรียนการสอนทางอินเทอร์เน็ต ซึ่งให้บริการมาเป็นระยะเวลายาวนานกว่า 20 ปี โดยได้ส่งมอบโปรแกรมการฝึกอบรมในรูปแบบออนไลน์แก่ลูกค้าองค์กรและสถาบันการศึกษาไปแล้วทั้งสิ้น มากกว่า 800 ราย อีกทั้งยังได้พัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมวิชาชีพ และการเรียนการสอนออนไลน์ (VET) อีกมากกว่า 3,000 หลักสูตร ซึ่งหลักสูตรส่วนใหญ่นั้นเป็นหลักสูตรประกาศนียบัตรและอนุปริญญา ที่ได้รับการรับรองอย่างถูกต้องจากรัฐบาลออสเตรเลีย

การประเมินผลภาษาอังกฤษของ TEEST

TEEST ถูกออกแบบมาสำหรับโรงเรียนมัธยม, มหาวิทยาลัย, วิทยาลัยอาชีวศึกษา, โรงเรียนสอนภาษา, หน่วยงานราชการและบริษัทเอกชน ซึ่งต้องใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

สถาบันการศึกษา

แบบทดสอบของ TEEST มักถูกนำมาใช้เพื่อเป็นแบบทดสอบในรูปแบบการวัดผลและประเมินผลทักษะทางภาษาอังกฤษ โดยมีจุดประสงค์ในการใช้ คือ

 • Placement Test
 • การวัดระดับความก้าวหน้าระหว่างช่วงการเรียนภาษาอังกฤษ เพื่อหา Progress
 • ทดสอบหลังจากเรียนเพื่อประเมินผล (Post Test)

หน่วยงาน และองค์กร

TEEST ยังได้ถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลายในการเป็นแบบทดสอบสำหรับการรับสมัครงานของฝ่ายบุคคลในองค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ เพื่อคัดกรองสรรหาพนักงาน และบุคลากรที่มีทักษะภาษาอังกฤษในระดับมาตรฐานตามที่ต้องการ โดยมีจุดประสงค์ในการใช้ ดังนี้

 • เป็นแบบทดสอบผู้สมัครงาน เป็นเครื่องมือส่วนหนึ่งของกระบวนการสรรหา
 • ใช้เป็นตัวชี้วัดในการเข้าฝึกอบรมพัฒนาทางภาษาอังกฤษของพนักงาน
 • ประเมินประสิทธิภาพของพนักงานหลังจากเข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาทักษะทางภาษาไปแล้ว (Post test)
 • ทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษเพื่อประเมินความเหมาะสมของพนักงานสำหรับการทำงานหรือการฝึกอบรม
 • วัดผลพนักงานที่เตรียมไปฝึกอบรมในต่างประเทศ หรือเตรียมปรับเปลี่ยนและโยกย้ายเพื่อไปรับตำแหน่งงานในต่างประเทศ
 • วัดผลเปรียบเทียบระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษทั่วทั้งองค์กร

การทดสอบและการวิเคราะห์ผล

การประเมินผลภาษาอังกฤษของ TEEST ได้รับการออกแบบมาเพื่อวัดความสามารถในทักษะการฟัง (Listening), การอ่าน (Reading), ไวยากรณ์ (Grammar) และความรู้ทางภาษาอังกฤษแบบทั่วไป (General English) ระบบของ TEEST ใช้อัลกอริทึมดึงคำถามออกมาในรูปแบบของการสุ่มจากคลังของธนาคารคำถาม ดังนั้นไม่ว่าผู้ทำแบบทดสอบจะทำแบบทดสอบ TEEST กี่ครั้ง ชุดการทดสอบจะถูกดึงออกมาไม่ซ้ำกัน โดยการวัดผลนั้นมีความถูกต้องแม่นยำเท่ากันในการทดสอบทุกครั้ง ผู้ทำแบบทดสอบสามารถมั่นใจได้ว่า ผลการประเมินจากแบบทดสอบ TEEST นั้นมีความถูกต้องและเที่ยงตรง TEEST ได้รับการพัฒนาแบบครบวงจรจากการวิเคราะห์ทางสถิติ ทั้งระดับของแบบทดสอบ และตัวคำถาม ทำให้ผลลัพธ์จากการทำแบบทดสอบของ TEEST ได้ระดับการวัดมาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษที่เป็นสากล (CEFR, IELTS, TOEFL, TOEIC) 

คุณสมบัติการประเมินผลภาษาอังกฤษของ TEEST:

 • การประเมินผลที่ปลอดภัย เชื่อถือได้ และถูกต้องแม่นยำ
 • รวดเร็ว ใช้ระยะเวลาในการทำแบบทดสอบ และประมวลผลการทดสอบออกมาได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้ระยะเวลาทั้งหมดแค่ 45 นาทีเท่านั้น
 • ใช้ระบบการดึงคำถามแบบสุ่ม จากธนาคารคำถามขนาดใหญ่ในระบบ ทำให้มั่นใจได้ว่าการประเมินจะแตกต่างกันในแต่ละครั้งที่ทำแบบทดสอบ
 • ส่งอีเมลผลการประเมินโดยอัตโนมัติพร้อม Certificate ซึ่งสามารถพิมพ์ออกมาได้เองพร้อมสรุปผลการประเมิน
 • สามารถ Customize ในรูปแบบ white label ได้สำหรับลูกค้าสถาบันการศึกษา, หน่วยงาน และองค์กรทั้งภาครัฐ และเอกชน
TEEST clients

ฟรี!!

ทดสอบวัดระดับทักษะภาษาอังกฤษ

CEFR

*แบบทดสอบนี้เป็น Sample test หากต้องการสอบตัวเต็ม ทางบริษัทฯ จะทำการแจ้งผ่านทางหน้าเว็บไซต์อีกครั้ง ถึงกำหนดการจัดสอบสัญจรในจังหวัดต่างๆ หลังจากวิกฤต COVID-19 ผ่านพ้นไปแล้ว

White - Label Solutions!

Brand ของคุณ Logo ของคุณ

สำหรับลูกค้า องค์กร และหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐฯ และเอกชน ที่ต้องการแบบทดสอบทักษะภาษาอังกฤษภายใต้ชื่อองค์กร หรือ หน่วยงานของท่าน โปรดติดต่อเราโดยตรง เรามีแพ็คเกจหลากหลายรูปแบบเพื่อนำเสนอ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง...

“ในราคาที่ท่านพึงพอใจ”

Testimonials

Fast, accurate and reliable!

The TEEST is a fast, accurate and reliable measurement of English proficiency which is suitable for placement testing or progress testing university students. The TEEST is aligned to other standardised measurements of English and can be used to determine students' readiness to take tests such as IELTS, TOEFL and TOEIC. It is an online, user-friendly, platform which can be configured to meet the specific requirements of each organisation. I recommend the TEEST highly to educational organisations wanting to implement a cost-effective internal English testing solution and to companies needing an accurate assessment tool as a component of their recruitment process or for benchmarking the English levels of their employees.

Dr. Timothy Brooke Cornwall, Sasin School of Management.

Limitless Education
5
2020-03-26T16:28:41+07:00

Dr. Timothy Brooke Cornwall, Sasin School of Management.

The TEEST is a fast, accurate and reliable measurement of English proficiency which is suitable for placement testing or progress testing university students. The TEEST is aligned to other standardised measurements of English and can be used to determine students' readiness to take tests such as IELTS, TOEFL and TOEIC. It is an online, user-friendly, platform which can be configured to meet the specific requirements of each organisation. I recommend the TEEST highly to educational organisations wanting to implement a cost-effective internal English testing solution and to companies needing an accurate assessment tool as a component of their recruitment process or for benchmarking the English levels of their employees.

Very pleased with the results and the service.

Thank you for helping us use the TEEST for assessing the English language proficiency of candidates as a part of our recruitment programme for several large corporate clients. We are very impressed with the way that TEEC worked with us to design and configure the TEEST to our precise specifications. We have now tested nearly 1000 candidates and we're very pleased with the results and the service we have recieved. It's been a pleasure working with you and I wish you continued success!

Stephanie Roberts, Project Manager, Innovative Human Resource Solutions, Dubai

Limitless Education
5
2020-03-26T16:46:02+07:00

Stephanie Roberts, Project Manager, Innovative Human Resource Solutions, Dubai

Thank you for helping us use the TEEST for assessing the English language proficiency of candidates as a part of our recruitment programme for several large corporate clients. We are very impressed with the way that TEEC worked with us to design and configure the TEEST to our precise specifications. We have now tested nearly 1000 candidates and we're very pleased with the results and the service we have recieved. It's been a pleasure working with you and I wish you continued success!

Accurate bench mark assessment testing criteria!

The TEEST offers suitable and accurate bench mark assessment testing criteria that provide an academic measurement of a candidate's absolute and comparative general English ability. The test accurately measures and records the general and actual functional use of the English language and a candidate's ability to use these language structures. This makes the TEEST suitable for exiting university students, for employees and potential employees to present to Thai business, civil employee assessment and for Thai nursing assessment.

Dr. Andrew Kilpatrick, Senior Lecturer, La Trobe University

Limitless Education
5
2020-03-26T16:49:50+07:00

Dr. Andrew Kilpatrick, Senior Lecturer, La Trobe University

The TEEST offers suitable and accurate bench mark assessment testing criteria that provide an academic measurement of a candidate's absolute and comparative general English ability. The test accurately measures and records the general and actual functional use of the English language and a candidate's ability to use these language structures. This makes the TEEST suitable for exiting university students, for employees and potential employees to present to Thai business, civil employee assessment and for Thai nursing assessment.

Professional and accurate assessment for instructors.

We use the TEEST as our guideline for English proficiency for all our teachers who are teaching in our 'O' and 'A' Cambridge English courses. I find it provides a professional and accurate assessment of the teacher's ability to teach in this school. All subject teachers are tested, not only those teaching English. I highly recommend it for Education and businesses.

Garry Holmes, Director of The Just English Centre, Highlands International Boarding School, Malaysia

Limitless Education
5
2020-03-26T16:53:18+07:00

Garry Holmes, Director of The Just English Centre, Highlands International Boarding School, Malaysia

We use the TEEST as our guideline for English proficiency for all our teachers who are teaching in our 'O' and 'A' Cambridge English courses. I find it provides a professional and accurate assessment of the teacher's ability to teach in this school. All subject teachers are tested, not only those teaching English. I highly recommend it for Education and businesses.

Highly recommended!

GK Consultants requires all students for its ESL Programmes to take the TEEST before embarking on our courses. We have found the TEEST to be extremely informative in that it gives an almost instant score and a set of performance descriptors, sent to both student and tutor. The raw score is bench-marked against a variety of international indicators that are familiar to teachers of English. In this way our tutors are able to gain valuable insights into the initial strengths and weaknesses of the student and thus are able to design a course of study that is appropriate for each individual student. The TEEST is completely non-threatening and, without exception, our prospective students have found it to be a painless and positive experience and a very useful introduction to our English Language courses. I thoroughly recommend the TEEST to any institution who wishes have a clear indicator of a student's level before embarking on any course of study that is to be delivered through the medium of English.

Gary King, Executive Director, GK Consultants, Bangkok, Thailand

Limitless Education
5
2020-03-26T16:57:10+07:00

Gary King, Executive Director, GK Consultants, Bangkok, Thailand

GK Consultants requires all students for its ESL Programmes to take the TEEST before embarking on our courses. We have found the TEEST to be extremely informative in that it gives an almost instant score and a set of performance descriptors, sent to both student and tutor. The raw score is bench-marked against a variety of international indicators that are familiar to teachers of English. In this way our tutors are able to gain valuable insights into the initial strengths and weaknesses of the student and thus are able to design a course of study that is appropriate for each individual student. The TEEST is completely non-threatening and, without exception, our prospective students have found it to be a painless and positive experience and a very useful introduction to our English Language courses. I thoroughly recommend the TEEST to any institution who wishes have a clear indicator of a student's level before embarking on any course of study that is to be delivered through the medium of English.

I love the TEEST!!

I love the TEEST. I have taken the test myself to try it out and found it to be excellent in many ways. Firstly, it's short but effective. Forty five minutes is optimum for the length of a good proficiency test. If it were longer than this, it could cause anxiety and fatigue for the test takers. Secondly, the questions represent a good spectrum of English language proficiency from easy to difficult. Thirdly, when I took the test online there were no technical issues in both in the listening and other parts of the test. I therefore highly recommend this test for corporate and school uses world-wide.

Sitiporn Yodnil, Director, Language Center, Kasem Bundit University, Bangkok

Limitless Education
5
2020-03-26T16:58:54+07:00

Sitiporn Yodnil, Director, Language Center, Kasem Bundit University, Bangkok

I love the TEEST. I have taken the test myself to try it out and found it to be excellent in many ways. Firstly, it's short but effective. Forty five minutes is optimum for the length of a good proficiency test. If it were longer than this, it could cause anxiety and fatigue for the test takers. Secondly, the questions represent a good spectrum of English language proficiency from easy to difficult. Thirdly, when I took the test online there were no technical issues in both in the listening and other parts of the test. I therefore highly recommend this test for corporate and school uses world-wide.

Well-supported!

TII trains insurance agents and brokers and also teaches them English. We needed an entrance exam in order to place students in groups of approximately the same level of English-proficiency. Our criteria were simple: firstly, it should be easy to use, secondly, the results should be accurate and clear, and thirdly, the test should be online because we wanted to eliminate paperwork and speed up the testing process. After looking at a few online solutions, Russ Emmerson showed me the TEEST. It seemed easy to use, secure and worked well on both desktop and tablet computers.

Most importantly the TEEST provided us with very useful results which helped us place our students into appropriate groups. We liked the fact that students could login after taking the test and print their own certificates. We ordered a batch of user-codes and got started. Russ Emmerson walked me through some small difficulties caused by "user error" in the early stages. He even came to a large testing session to provide in-person support at no cost to us. I can't say enough in praise of the technical and moral support we received. Very soon we were using the system with great confidence and praising its benefits to our potential clients.

David Bucknell, Manager English Project, Thai Institute of Insurers.

Limitless Education
5
2020-03-28T12:30:56+07:00

David Bucknell, Manager English Project, Thai Institute of Insurers.

TII trains insurance agents and brokers and also teaches them English. We needed an entrance exam in order to place students in groups of approximately the same level of English-proficiency. Our criteria were simple: firstly, it should be easy to use, secondly, the results should be accurate and clear, and thirdly, the test should be online because we wanted to eliminate paperwork and speed up the testing process. After looking at a few online solutions, Russ Emmerson showed me the TEEST. It seemed easy to use, secure and worked well on both desktop and tablet computers. Most importantly the TEEST provided us with very useful results which helped us place our students into appropriate groups. We liked the fact that students could login after taking the test and print their own certificates. We ordered a batch of user-codes and got started. Russ Emmerson walked me through some small difficulties caused by "user error" in the early stages. He even came to a large testing session to provide in-person support at no cost to us. I can't say enough in praise of the technical and moral support we received. Very soon we were using the system with great confidence and praising its benefits to our potential clients.
7
Limitless Education