Reallyenglish@LED

E - Learning Platform

สร้างเสริมทักษะภาษาอังกฤษ ฟัง พูด  อ่าน เขียน แบบ Online

พัฒนาตนเองได้ทุกที่ ทุกเวลา ใช้งานได้ในทุก Devices แค่เพียงเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ต

การศึกษาไทยในยุค Thailand 4.0

การศึกษายุค 4.0 คืออะไร? และมีความสำคัญต่อประเทศไทยอย่างไร?

       “การศึกษายุค Thailand 4.0”  เป็นยุคการศึกษาของคนรุ่นใหม่ มุ่งเน้นการสร้างเด็กและเยาวชนไทยให้มีความรู้ความสามารถ และมีทักษะในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ (Creative) และ นวัตกรรมใหม่ๆ (Innovation) ปลูกฝังและสร้างกรอบทางความคิด (Mindset) ให้สามารถคิดเองได้ คิดในสิ่งที่ยากขึ้นและซับซ้อนขึ้น กระตุ้นให้เกิดความคิดว่ายิ่งยากยิ่งท้าทาย เพื่อยกระดับและพัฒนาคุณภาพของเด็กและเยาวชนไทย 

โดยจุดหลักของ “การศึกษายุค 4.0” มีดังนี้…

  • เป็นยุคที่ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้สื่อเทคโนโลยีที่สูงขึ้น
  • เทคโนโลยีเข้าถึงได้ง่ายขึ้น
  • เกิดการนำเทคโนโลยีเหล่านั้นมาประยุกต์ใช้และส่งเสริมการเรียนรู้
  • มีการใช้สื่อและสังคมออนไลน์ที่มีวิจารณญาณมากขึ้น
  • สร้างมูลค่า สร้างนวัตกรรมที่ตอบสนองต่อความต้องการของตัวเอง
  • บทบาทของครูในยุคนี้จะต้องเป็น “โค้ช” ที่ช่วยส่งเสริมองค์ความรู้ที่ผู้เรียนเกิดการจากเรียนรู้ด้วยตัวเอง

ก้าวไปข้างหน้าด้วยกันกับเรา

E-Learning Platform ที่ตอบโจทย์การพัฒนาทักษะ “ภาษาอังกฤษ” ในยุค Thailand 4.0 มากที่สุด

Reallyenglish@LED คืออะไร?

       Reallyenglish@LED เป็นการรวมตัวกันของ บริษัท ลิมิตเลส เอ็ดดูเคชั่น จำกัด (Limitless Education Co.,Ltd.) กับ Reallyenglish แห่งประเทศอังกฤษ มีวัตถุประสงค์ให้บริการการเรียนภาษาอังกฤษแก่นักเรียน ครู และประชาชนทั่วไปทุกสาขาอาชีพ ทั้งในรูปแบบอิเล็กทรอนิคส์ (E-Learning) และแบบผสมผสาน (Blended Learning)

"เรียนภาษาอังกฤษ ต้องเรียนกับเจ้าของภาษา"

       Reallyenglish ก่อตั้งขึ้นในปี 2002 เป็นสถาบันที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการให้บริการการเรียนภาษาอังกฤษในรูปแบบ Online, E-Learning และ Blended Learning ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 1 Pimrose Street, London, EC2A 2EX, United Kingdom 

ทำไมต้อง Reallyenglish@LED

       Reallyenglish เป็นสถาบันภาษาจากประเทศอังกฤษ ที่มีชื่อเสียงในระดับสากล และเป็นสถาบันอันดับต้นๆ ที่ องค์กร หน่วยงาน และสถาบันการศึกษาในระดับสากล (ซึ่งไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก) มั่นใจเลือกใช้หลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษของผู้เรียน

       เราเป็นสถาบันที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการให้บริการการเรียนภาษาอังกฤษในรูปแบบ Online, E-Learning และ Blended Learning ซึ่ง ตอบโจทย์ นโยบายเร่งปฏิรูปการเรียนการสอน “ภาษาอังกฤษ” ในทุกด้านซึ่ง กระทรวงศึกษาธิการ ต้องการจากโรงเรียนต่างๆ

ทักษะภาษาอังกฤษของฉัน
ฟัง - พูด - อ่าน - เขียน 100%

       เรามีคณะนักวิจัย นักพัฒนาหลักสูตร ครูภาษาอังกฤษที่มากด้วยประสบการณ์ และผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ เพื่อสร้างหลักสูตร บทเรียน วิธีการเรียนการสอนที่ใช้เทคโนโลยีด้านต่างๆ เพื่อให้ได้วิธีการที่เหมาะสมที่สุดที่จะนำไปสู่กรอบความคิดในการเรียนด้านภาษาของ CEFR 

       เราทุ่มเท ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานการเรียนด้านภาษาของ CEFR เป็นเวลานานถึง 4 ปี ดังนั้นเราจึงมั่นใจว่า Blended Learning ของ Reallyenglish@LED จะเป็นวิธีการที่ดีที่สุดสำหรับกรอบ CEFR

นอกจากนี้ Reallyenglish@LED ยังมีโปรแกรมเรียนภาษาอังกฤษเพื่อสอบ

IELTS TOEIC TOEFL

ตลอดจนโปรแกรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษอื่นๆ อีกมากมาย อาทิเช่น Pronunciation Practice, Academic English, WordMine, Need to Read, Business Speaking และ Writing for Business

TRUSTED BY

แค่เชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ตได้ จะอยู่ที่ไหนก็เรียนได้

ผู้ใช้งานสามารถ Login เข้าใช้งาน E-Learning Platform ของ Reallyenglish@LED ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในหลากหลาย Devices อุปกรณ์อิเล็กทรอนิคส์ ไม่ว่าจะเป็น…

ด้วยรูปแบบ Interface การใช้งานที่เข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อน เป็นมิตรกับผู้ใช้งาน รวมถึงการพัฒนาระบบให้เสถียรที่สุด จึงไม่จำเป็นต้องลงโปรแกรมเพิ่มเติมในการใช้งาน เราจึงมั่นใจว่า Reallyenglish@LED จะตอบโจทย์การเพิ่มทักษะภาษาอังกฤษ สำหรับคนยุคใหม่ได้อย่างตรงใจที่สุด

E-Learning Platform ของ Reallyenglish@LED รองรับและตอบสนองในทุกระบบปฏิบัติการ

LMS

Learning Management System

       Reallyenglish@LED มีซอฟต์แวร์ที่ทำหน้าที่จัดการระบบให้กับ “ครูผู้สอน” โดยครูผู้สอนสามารถเข้าถึง (Access) ตรวจสอบ (Monitor) ความก้าวหน้า (Progress) ของนักเรียนที่ตนเองดูแลได้อย่างทั่วถึง ตลอดจนสามารถบันทึก จัดเก็บ และวิเคราะห์ ติดตาม ประเมินผลของนักเรียนแต่ละคนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในรูปแบบ Online อีกทั้งสามารถพิมพ์ผลการวิเคราะห์ประเมินผลของนักเรียนออกมาได้เป็นรายบุคคลอีกด้วย

Blended Learning Program

หลักสูตรการเรียนการสอนแบบผสมผสาน Online + Offline

       Reallyenglish@LED ได้พัฒนาหลักสูตร Blended Learning Program โดยผสมผสานการเรียนการสอนในรูปแบบ Online และ Offline เข้าไว้ด้วยกัน ทั้งนี้จากการประเมินผลของสถาบัน Reallyenglish อัตราความสำเร็จจากการเรียนตามกรอบมาตรฐาน CEFR แบบ Blended Learning ในระดับสากลอยู่ที่ประมาณ 80%

       เรามีหลักสูตรในการอบรมครูภาษาอังกฤษโดยเฉพาะ ซึ่งได้ผ่านการรับรองจากสถาบันคุรุพัฒนา โดยจะทำการอบรมให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง พร้อมเอกสารหลักสูตรในรูปแบบดิจิตอลไฟล์ให้กับสถานศึกษาเพื่อเป็น Guideline ในการทำกิจกรรมการเรียนการสอนให้กับโรงเรียนเพื่อสอนให้กับนักเรียน หรือ นักศึกษา

ทำความรู้จักกับ Blended Learning เพิ่มเติม click ตรงนี้ได้เลย 🙂

We Customize Your E-Learning Platform!

with Reallyenglish@LED

สำหรับลูกค้า โรงเรียน มหาวิทยาลัย องค์กร และหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐฯ และเอกชน

เรายินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะ Customize E-Learning Platform ให้กับท่านได้ตามที่ท่านต้องการ ไม่ว่าจะเป็น Logo ของท่าน เลือกสี เลือกโปรแกรม แนะนำให้คำปรึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง...

“ในราคาที่ท่านพึงพอใจ”

รับข้อมูลผ่านทาง E-Brochure

พร้อมรึยัง...ที่จะเปิดประสบการณ์ไปกับเรา?

ทดลองใช้ฟรี!!

นักเรียน / นักศึกษา /

ครู / อาจารย์ /

ประชาชนทั่วไป

โรงเรียน /

มหาวิทยาลัย /

สถานศึกษา

หน่วยงาน /

สถาบัน /

องค์กร