Writing for Business

 • ระดับ: CEFR B1 – C1 | TOEIC® 440+*
 • จำนวนบทเรียน: 105 (ออนไลน์)
 • บทเรียนระยะเวลา: ประมาณ 60 นาที
 • Key Content: การเขียนอีเมล, การเขียนจดหมายแบบทางการ, การเขียนรายงาน, การนำเสนองาน, การเขียนบันทึกช่วยจำ
 • คุณสมบัติเพิ่มเติม: ตรวจสอบแก้ไขโดยติวเตอร์ออนไลน์ที่มีประสบการณ์

*TOEIC®เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Educational Testing Service (ETS) การเขียนเพื่อธุรกิจไม่ได้รับการรับรองหรืออนุมัติโดย ETS

Features

 • โปรแกรมนี้มีทั้งหมด 105 บทเรียน โดยแบ่งย่อยออกเป็น 7 ระดับ เริ่มจากระดับ B1 – C1       
 • หัวข้อและงานที่ต้องทำมีเนื้อหาครอบคลุมบริบททางธุรกิจที่หลากหลายในชีวิตประจำวัน       
 • ตัวเลือกเพิ่มเติม : คำแนะนำและข้อเสนอแนะจากติวเตอร์ออนไลน์เกี่ยวกับทักษะการเขียนของผู้เรียนเฉพาะบุคคล โดยให้รายละเอียดความสำเร็จของงาน การจัดระเบียบของข้อมูลรูปแบบและความถูกต้องของภาษาที่ใช้ รวมถึงรูปแบบการเขียน       
 • หลักสูตรนี้มีโครงสร้างเพื่อช่วยให้ผู้เรียนวางแผน วางโครงสร้าง เริ่มร่างสิ่งที่จะเขียน ไปจนถึงต้องจบการเขียนอย่างไร ด้วยเคล็ดลับที่เป็นประโยชน์และรูปแบบจำลองงานเขียนเพื่อผู้เรียนนำไปใช้อ้างอิงได้     
 • การแสดงตัวอย่างในตอนท้ายของบทเรียน ทั้งตัวอย่างข้อความ, สิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำในการเขียนเชิงธุรกิจ และประโยคที่เป็นประโยชน์ในงานเขียนเชิงธุรกิจ ซึ่งผู้เรียนสามารถพิมพ์ออกมาได้ด้วยตนเอง       
 • โปรแกรมนี้มีระบบการอัพเดทความคืบหน้าในตัว รวมถึงการทำแบบทดสอบเมื่อสิ้นสุดหลักสูตร เพื่อวัดระดับความก้าวหน้าของผู้เรียน

เกี่ยวกับโปรแกรม Writing for Business

โปรแกรมนี้สามารถใช้งานได้อย่างยืดหยุ่น โดยใช้เป็นหลักสูตรเดี่ยว หรือเป็นหลักสูตรเรียนเสริมสำหรับผู้เรียนที่ต้องการพัฒนาทักษะการเขียนในบริบททางธุรกิจก็ได้

ผู้เรียนที่ต้องการศึกษาใช้เวลาประมาณ 2-3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ภายในในช่วงไม่กี่เดือนผู้เรียนจะเห็นได้ถึงการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาอย่างมีนัยสำคัญในความสามารถของตนเอง และสามารถเพิ่มความมั่นใจในการจัดการ รวมถึงการสื่อสารกับเพื่อนร่วมงานในสถานการณ์ทางธุรกิจที่หลากหลาย

ในช่วงเริ่มต้นของการเขียนเชิงธุรกิจ ผู้เรียนจะทำแบบทดสอบการเขียนสั้นๆ และจะได้รับบทเรียนในระดับที่แนะนำให้เลือก

แต่ละบทเรียนจะเริ่มต้นด้วยกรณีศึกษา ซึ่งสรุปบริบทและวัตถุประสงค์ของบทเรียนเอาไว้อย่างชัดเจน ตามด้วยชุดกิจกรรมที่จะช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้การวางแผนโครงสร้างงานเขียน, การร่าง และจบการเขียน ก่อนที่ผู้เรียนจะได้ฝึกฝนทักษะของตนเองกับงานเขียนจริง ผู้เรียนจะได้รับเคล็ดลับและตัวอย่างการเขียนเป็นจำนวนมาก ก่อนที่ผู้เรียนจะเสร็จสิ้นชิ้นงานเขียนนั้นๆ

โปรแกรมนี้ยังได้นำเสนอตัวเลือกเพิ่มเติมแบบพรีเมี่ยม เพื่อให้ผู้เรียนสามารถส่งงานเขียนแต่ละงานของตนเองไปยังติวเตอร์ออนไลน์ของเรา เพื่อรับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่องานเขียนของตนเอง โดยผู้เรียนจะได้รับความเห็นอย่างละเอียดในเรื่องการทำอย่างไรงานเขียนของตนเองจึงจะสื่อสารได้อย่างบรรลุวัตถุประสงค์ รวมถึงความคิดเห็นในเรื่องของโครงสร้าง ความถูกต้อง ความชัดเจนและรูปแบบของงานเขียนนั้น ผู้เรียนยังสามารถแบ่งปันงานของตนเองในแกลเลอรี่เพื่อเรียนรู้จากผู้ใช้งานคนอื่นๆ ที่ศึกษาหลักสูตรนี้อยู่เช่นกัน