Need to Read

 • ระดับ: CEFR B1 – C1 | TOEIC® 350 – 900*
 • จำนวนบทเรียน: 800+ (ออนไลน์)
 • บทเรียนระยะเวลา: ประมาณ 30 นาที
 • Key Content: การธนาคาร, การเงิน, เศรษฐกิจ, นวัตกรรม, สิ่งแวดล้อม, สื่อ, วิทยาศาสตร์, ผู้คน, การศึกษา, เทคโนโลยี, การจัดการ, การจ้างงาน, การเมือง / รัฐบาล, สังคม     
 • คุณสมบัติเพิ่มเติม: การอภิปรายผู้ใช้งานโปรแกรมและฟอรั่มให้คะแนน; บทเรียนที่สามารถพิมพ์ได้

หมายเหตุ: โปรแกรมนี้เหมาะกับการใช้งานเฉพาะสำหรับสมาร์ทแท็ป ไอแพ็ด พีซีและแล็ปท็อป* TOEIC®เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Educational Testing Service (ETS) Need to Read ไม่ได้รับการรับรองหรืออนุมัติจาก ETS

Features

 • 800+ บทเรียนในระดับ B1 – C1       
 • บทความที่ครอบคลุมหลากหลายหัวข้อในทั้งในด้านธุรกิจและการเงิน
 • โครงสร้างการฝึกทักษะเพื่อช่วยให้ผู้เรียนอ่านได้คล่องขึ้นและขยายคลังคำศัพท์ของตนเอง       
 • ผู้เรียนสามารถที่จะแบ่งปันและแสดงความคิดเห็นกับผู้อื่นได้ในชุมชน Need to Read และให้คะแนนแต่ละบทเรียน       
 • เนื้อหาบทเรียน รวมถึงผลลัพธ์ คำวิจารณ์และ Word Bank ที่ผู้เรียนสามารถพิมพ์ออกมาได้       
 • มีแบบทดสอบเมื่อจบหลักสูตรเพื่อวัดความก้าวหน้าของผู้เรียน

เกี่ยวกับโปรแกรม Need to Read

โปรแกรมนี้สามารถใช้งานได้อย่างยืดหยุ่น เป็นหลักสูตรที่ใช้แบบสแตนด์อโลน หรือเป็นหลักสูตรเสริมสำหรับผู้เรียนที่ต้องการพัฒนาทักษะการอ่านในบริบททางธุรกิจ ผู้เรียนที่ยินดีใช้เวลา 2-3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ศึกษาบทเรียน ภายในช่วงระยะเวลาไม่กี่เดือนจะเห็นถึงพัฒนาการอย่างมีนัยสำคัญในทักษะด้านการอ่าน โดยความคล่องแคล่วและความเร็วในการอ่านของตนเองจะพัฒนาขึ้นมาก รวมถึงมีความมั่นใจในการแสดงความคิดเห็นในสิ่งที่เกี่ยวกับเรื่องที่ตนเองได้อ่านไป

เมื่อเริ่มต้นหลักสูตร Need to Read ผู้เรียนจะต้องทำแบบทดสอบสั้นๆ เพื่อนำผลจากการทำแบบทดสอบมาประมวลผลเป็นระดับบทเรียนที่เหมาะสมกับผู้เรียน และเพื่อให้แน่ใจว่าบทเรียนที่ตามมาจะถูกนำเสนอในระดับที่เหมาะสม แต่ละบทเรียนจะเริ่มต้นด้วยกิจกรรมวอร์มอัพก่อน เพื่อช่วยแนะนำหัวข้อและปรับทิศทางให้กับผู้เรียน ตามด้วยแบบฝึกหัดการอ่านที่มุ่งเน้นเพื่อฝึกการอ่านทั้งส่วนที่สำคัญและข้อมูลเฉพาะ จากนั้นผู้เรียนจะได้รับคำขวนให้ร่วมแสดงความคิดเห็นในเนื้อหาของแต่ละบทความและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในฟอรั่ม Need to Read

ในส่วนการฝึกอบรมทักษะ ส่วนนี้นำเสนอการฝึกฝนเพิ่มเติมทักษะด้วยวลีและคำศัพท์ใหม่ๆ ในบริบท และสอนผู้เรียนว่าจะสามารถใช้วลีเฉพาะเพื่อแสดงไอเดียและความคิดเห็นได้อย่างไร Word Bank ของโปรแกรมนี้ยังรวมถึงการให้คำศัพท์ใหม่ๆ และการทบทวนแนวคิดธุรกิจที่สำคัญ

ส่วนข้อเสนอแนะสุดท้าย จะเป็นส่วนที่เปิดให้นักเรียนสามารถแสดงความคิดเห็นในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาของบทเรียนและประเมินว่าพวกเขาชอบมันมากแค่ไหน – ข้อมูลนี้เป็นระบบการให้คะแนนสำหรับผู้ใช้ Need to Read คนอื่นๆ ด้วย