Business Speaking

  • ระดับ: CEFR B1 – B2 | TOEIC® 550 – 900*
  • จำนวนบทเรียน: 60 (ออนไลน์)
  • บทเรียนระยะเวลา: ประมาณ 45 นาที
  • Key Content: การประชุมและการอภิปราย, การเจรจาต่อรองและการขาย, งานนำเสนอ, การถาม-ตอบ, ปัญหาและข้อร้องเรียน, โครงการและแผน, การพูดคุยและเครือข่าย, การพูดโทรศัพท์และการประชุมทางโทรศัพท์

*TOEIC®เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Educational Testing Service (ETS) โปรแกรมนี้ไม่ได้รับการรับรองหรืออนุมัติจาก ETS

Features

  • บทเรียนมีเนื้อหามากมายจากระดับ B1 – B2 นำเสนอการใช้ภาษาใน 30 สถานการณ์ทางธุรกิจที่พบได้บ่อยที่สุด
  • ครอบคลุมมากกว่า 600 key expressions ที่ใช้ในการสื่อสารในภาคธุรกิจและการทำงาน
  • ประเภทของแบบฝึกหัดที่หลากหลาย รวมถึงการสร้างความเข้าใจให้กับผู้เรียนด้วยกิจกรรมการฝึกฝนที่พัฒนาทักษะทั้งในระดับไมโคร และระดับแมคโคร ในเรื่องของการฟังและการออกเสียง
  • Role-play ที่ให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนการสนทนาในสถานการณ์ธุรกิจประจำวัน
  • รูปแบบการเรียนรู้เพิ่มทักษะทางภาษาที่มีประโยชน์โดยสรุปวลีสำคัญ พร้อมคำอธิบายว่าควรใช้อย่างไรและเมื่อใด
  • โปรแกรมนี้มีเนื้อหาหลักสูตรที่ใช้สำเนียงที่หลากหลายเพื่อช่วยเตรียมความพร้อมให้กับผู้เรียนสำหรับการโต้ตอบกับคู่สนทนาที่เป็นเจ้าของภาษา และผู้ที่ไม่ใช่เจ้าของภาษาในที่ทำงาน

เกี่ยวกับโปรแกรม Business Speaking

โปรแกรมนี้โฟกัสไปที่การฝึกฝนพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของผู้เรียน โดยรวบรวมทิศทางลักษณะของธุรกิจต่างๆ ไว้มากกว่า 30 แบบ ผู้เรียนที่ยินดีฝึกฝน 2-3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ เป็นระยะเวลาหลายเดือนติดต่อกัน จะสามารถเห็นการพัฒนาเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญในระดับของตนเอง และในคะแนนสอบของการทำสอบแบบ International test

ผู้เรียนจะได้เรียนรู้การนำเสนอทางธุรกิจที่สำคัญกว่า 600 รายการในบริบททั่วไปทางธุรกิจ โดยมีวิทยากรจาก 6 ประเทศ คือ สหรัฐอเมริกา, สหราชอาณาจักร, แคนาดา, ออสเตรเลีย, สิงคโปร์ และอินเดีย ซึ่งเนื้อหาทางภาษาที่หลักสูตรใช้สอนนี้สามารถนำไปใช้ได้อย่างง่ายดายในทุกภาคอุตสาหกรรม หลักสูตรนี้จึงเป็นหลักสูตรที่มีประโยชน์อย่างมากในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ

การสื่อสารทางธุรกิจมีการฝึกฝนด้านภาษาที่สำคัญทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการ และไม่เป็นทางการ ผู้เรียนจะได้ฝึกฝนคำศัพท์และสำนวนทั่วไปผ่านกิจกรรมการพูดและการฟังที่มีความหลากหลาย เพื่อผู้เรียนจะสามารถสื่อสารได้อย่างมั่นใจมากขึ้นในที่ทำงาน

ในแต่ละบทเรียนจะปิดท้ายและจบลงด้วยการทดสอบในรูปแบบไดนามิก รวมถึงมีการแสดงบทบาทสมมุติเพื่อประเมินว่าผู้เรียนสามารถใช้ภาษาได้อย่างเหมาะสมในบริบทที่กำหนดหรือไม่ เมื่อจบหลักสูตรผู้เรียนจะมีคลังคำศัพท์ที่กว้างขึ้น และสามารถใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพในการโต้ตอบกับลูกค้าและเพื่อนร่วมงาน