CEFR : Practical English A1 (Beginner)

  • ระดับ: CEFR A1
  • จำนวนบทเรียน: 48 บทเรียน (ออนไลน์)
  • บทเรียนระยะเวลา: ประมาณ 40 นาที (ออนไลน์)
  • Key Content: ธุรกิจ, ชีวิตประจำวัน, สันทนาการและความบันเทิง, ผู้คนและความสัมพันธ์, ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และสังคม, การเดินทางท่องเที่ยว และการคมนาคมขนส่ง

Features

  • เนื้อหาบทเรียนสมบูรณ์แบบในระดับ A1 ครอบคลุมหัวข้อต่างๆ ที่ผู้เรียนได้ใช้ในชีวิตประจำวันและสถานการณ์จริง
  • เรามี Learning path ซึ่งเป็นตัวที่จะช่วยแนะนำแนวทางการเรียนรู้ให้ผู้เรียนในระดับเริ่มต้นเพื่อมุ่งเน้นไปที่หัวข้อเฉพาะ ฝึกไวยากรณ์ การพูด การฟัง และการอ่าน·      
  • ประเภทของแบบทดสอบที่หลากหลายพร้อมภาพประกอบ และภาพถ่ายเพื่อสร้างความสนใจ และความเข้าใจ·      
  • เครื่องมือช่วยในการเรียนที่มีความหลากหลายเพื่อทักษะการฟังของผู้เรียน โดยรูปแบบสำเนียงการพูดทั้งจากประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก และที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก·      
  • มีรายละเอียดของข้อเสนอแนะโดยละเอียดในแต่ละกิจกรรม รวมถึงการอ้างอิงไวยากรณ์เต็มรูปแบบ เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้และการทบทวนบทเรียน·      
  • มีการทำ Test แบบทดสอบตอนท้ายของบทเรียนเพื่อวัดความก้าวหน้าของผู้เรียน

เกี่ยวกับโปรแกรม CEFR : Practical English A1 (Beginner)

หลักสูตร CEFR : Practical English A1 (Beginner) เป็นหลักสูตรที่สมบูรณ์แบบสำหรับผู้เริ่มต้น หรือผู้ที่ต้องการเรียนรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษเบื้องต้น หลักสูตรประกอบด้วยหัวข้อที่ใช้งานได้จริงในชีวิตประจำวันมากมาย เช่น การแนะนำตัวเอง, การช็อปปิ้ง และการเดินทางท่องเที่ยว และการคมนาคมขนส่ง เหมาะสำหรับผู้เรียนที่ยินดีใช้เวลาเพื่อศึกษาหลักสูตร 2-3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ภายในเวลาไม่กี่เดือนผู้เรียนจะเห็นการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญในระดับของตนเอง และในการทำแบบทดสอบที่เป็นการสอบระดับ International

แต่ละบทเรียนมีเนื้อหาและประเภทของสถานการณ์บทเรียนที่หลากหลาย เพื่อให้ผู้เรียนได้ทำไปตามลำดับ มีการอธิบายวงจรการเรียนรู้ที่ชัดเจน ซึ่งได้รับการพิสูจน์แล้วว่าสามารถสร้างเสริมทักษะการเรียนรู้ได้อย่างเป็นระบบ สำหรับบทเรียนได้มีการจัดเรียงของหลักสูตรตามลำดับขั้นตอนเพื่อช่วยให้ผู้เรียนสร้างความมั่นใจด้วยการอ่าน และฟังข้อความอย่างช้าๆ ก่อนโดยค่อยๆ เริ่มจากลำดับที่ง่ายไปถึงลำดับที่ยากขึ้น

ในทุกๆ สี่บทเรียนผู้เรียนจะได้มีโอกาสแสดงสิ่งที่ได้เรียนรู้ในกิจกรรมโดยการสวมบทบาท (role – play) อย่างง่ายๆ  เช่น สถานการณ์การในชีวิตประจำวัน แบบฝึกหัดที่โฟกัสในเรื่องของการออกเสียง (pronunciation) และการพูด (speaking) โดยผู้เรียนสามารถที่จะบันทึกเสียงของตนเองเพื่อฟัง และตรวจสอบลักษณะ รูปแบบของการเน้นเสียงในแต่ละคำ และการใช้เสียงสูงต่ำของคำศัพท์ได้

ผู้เรียนจะได้ฟังและสัมผัสกับสำเนียงภาษาอังกฤษที่มีความหลากหลายจากทั่วโลกเพื่อเป็นการช่วยเตรียมความพร้อมสำหรับการเดินทาง หรือเพื่อช่วยให้พวกเขาก้าวหน้าไปสู่มาตรฐานภาษาอังกฤษระดับกลาง (pre-intermediate) รวมถึงการศึกษาในขั้นต่อไป