Blended Learning

Smart Learning จุดเปลี่ยนทางการศึกษา

ซอฟต์แวร์และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาที่ได้รับการพัฒนาจะเข้ามาเป็น “ผู้ช่วย” ที่ขยันขันแข็งให้กับ “ครูผู้สอน” เพื่อผลักดันและพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

error

หากชอบ Blog ของเรา อย่าลืมบอกต่อ :)