Kickoff for the TOEIC® L&R

  • ระดับ: CEFR A2 | TOEIC® 250 – 500*
  • จำนวนบทเรียน: 69; บวก 16 วิดีโอการบรรยาย และแบบฝึกหัดทดสอบการปฏิบัติ 4 เซ็ท (ออนไลน์)
  • บทเรียนระยะเวลา: ประมาณ 30 นาที 60 นาทีต่อการทดสอบ
  • Key Content:  ส่วนการทดสอบ TOEIC® – การฟัง: ภาพถ่าย, คำถาม – คำตอบ การสนทนาสั้น ๆ, ส่วนทดสอบ TOEIC® – การอ่าน: ในส่วนที่เกี่ยวกับประโยคที่ไม่สมบูรณ์, การหาข้อผิดพลาดหรือการเติมข้อความให้สมบูรณ์, การอ่านเพื่อความเข้าใจ

*TOEIC® เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Educational Testing Service (ETS)  โปรแกรม Kickoff TOEIC® L & R ไม่ได้รับการรับรองหรืออนุมัติโดย ETS

Features

  • การเตรียมและฝึกฝนทำบทเรียนที่ง่ายต่อการเข้าใจ โปรแกรมนี้ได้จำลองคำถาม และรูปแบบที่จะปรากฏในการทดสอบการฟังและการอ่านของ TOEIC®     
  • เนื้อหาในโปรแกรมนี้เขียนและพัฒนาโดย Mr. Koji Hayakawa ผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการยอมรับด้านการสอบ TOEIC® และการเตรียมสอบ TOEIC®     
  • โปรแกรมนี้มีวิดีโอช่วยประกอบการสอนที่เน้นรูปแบบการทดสอบ และกลยุทธ์ในการเข้าถึงแต่ละส่วนของการทดสอบ       
  • แบบจำลองการทดสอบ 4 เซ็ท โดยเลือกทำตอนไหนก็ได้ หรือทำซ้ำก็ได้ มีตัวเลือกเพื่อทำการทดสอบอีกครั้ง โดยระบบจะประมวลลำดับคำถามแบบสุ่มและเข้าถึงคะแนนที่ผ่านมาสำหรับทำการเปรียบเทียบ       
  • เมื่อเรียนจนจบคอร์สแล้วสามารถสั่งพิมพ์ใบวุฒิบัตรออกมาได้ด้วยตนเอง

เกี่ยวกับโปรแกรม Kickoff for the TOEIC® L&R

โปรแกรมนี้สามารถใช้งานได้อย่างยืดหยุ่นในการเตรียมสอบ และฝึกหัดสำหรับการสอบTOEIC® หรือใช้เป็นหลักสูตรเสริมทักษะสำหรับหลักสูตรเตรียมสอบ TOEIC ผู้เรียนที่ยินดีใช้เวลาเพื่อศึกษาหลักสูตรนี้ 1.5 – 3 ชั่วโมงในแต่ละสัปดาห์ สามารถคาดหวังที่จะเพิ่มคะแนนในโปรแกรม TOEIC® L & R ได้ถึง 100 คะแนน

หลักสูตรนี้ได้รับการเขียนและพัฒนาโดย Mr. Koji Hayakawa ผู้เชี่ยวชาญที่เป็นที่รู้จักดีในด้านการสอบ TOEIC® ซึ่งได้รับการออกแบบมาในรูปแบบของการทบทวน และการฝึกหัดที่เข้าใจง่าย เพื่อให้ผู้เรียนทำคะแนนได้สูงสุด

จุดเด่นของโปรแกรมการทดสอบ TOEIC® L & R นี้ คือโปรแกรมนี้จะนำเสนอในลำดับที่พัฒนาขึ้นเรื่อยๆ จากระดับที่ง่ายไปถึงระดับที่ยากขึ้น เพื่อช่วยให้ผู้เรียนสร้างฐานทักษะความรู้ของตนเอง โดยแต่ละบทเรียนเริ่มต้นด้วยส่วนทดสอบทักษะ เพื่อแนะนำทักษะที่จะทำการฝึกต่อไป ตามด้วยการนำเสนอและการฝึกฝนภาษาที่จำเป็นและแบบฝึกหัดทดสอบเพิ่มเติม โดยในแต่ละบทเรียนจะมีแบบทดสอบสั้นๆ เพื่อประเมินความเข้าใจและความก้าวหน้าของผู้เรียน

ในโปรแกรมนี้มีวีดิโอที่เป็นประโยชน์สำหรับการเพิ่มทักษะถึง 16 บท ซึ่งเขียนโดย Mr. Hayakawa พร้อมทั้งจัดทำแบบจำลองการทดสอบเต็มรูปแบบ และจัดทำกลยุทธ์รวมถึงเคล็ดลับสำหรับการทำแบบทดสอบในแต่ละส่วน เพื่อสร้างความมั่นใจในการทำข้อสอบของผู้เรียน โดยการบรรยายในวีดิโอแต่ละครั้งใช้เวลาประมาณ 2 นาที โดยนำเสนอเครื่องมือการศึกษาที่มีประโยชน์พร้อมทั้งแหล่งค้นคว้าสำหรับผู้เรียนเพื่อศึกษาเพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง