โอกาสในการเรียนรู้มีอยู่ทั่วทุกหนแห่งบนโลกออนไลน์ ขอแค่มี “ใจ” ที่เปิดกว้าง เหมือนแก้วเปล่าที่พร้อมรับน้ำที่เทเข้ามาข้างใน ไม่ว่าใครก็สามารถเข้าถึงการเรียนรู้และเพิ่มทักษะได้ด้วยตนเองทั้งนั้น

“รู้เขา รู้เรา รบร้อยครั้ง ชนะร้อยครั้ง” ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ รูปแบบ วิธีการเรียนการสอนเพื่อให้เหมาะสมสอดคล้องกับลูกศิษย์ Gen Z

ซอฟต์แวร์และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาที่ได้รับการพัฒนาจะเข้ามาเป็น “ผู้ช่วย” ที่ขยันขันแข็งให้กับ “ครูผู้สอน” เพื่อผลักดันและพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

การเรียนรู้แบบผสมผสานนี้หากทำอย่างถูกหลักการ และถูกวิธี ก็สามารถที่จะสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ที่ทรงพลังให้กับผู้เรียนได้อย่างมาก