4.0

ลูกศิษย์ Gen Z กับความท้าทายที่ครูไทยต้องรับมือ

“รู้เขา รู้เรา รบร้อยครั้ง ชนะร้อยครั้ง” ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ รูปแบบ วิธีการเรียนการสอนเพื่อให้เหมาะสมสอดคล้องกับลูกศิษย์ Gen Z

Smart Learning จุดเปลี่ยนทางการศึกษา

ซอฟต์แวร์และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาที่ได้รับการพัฒนาจะเข้ามาเป็น “ผู้ช่วย” ที่ขยันขันแข็งให้กับ “ครูผู้สอน” เพื่อผลักดันและพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

error

หากชอบ Blog ของเรา อย่าลืมบอกต่อ :)