เรียนต่อต่างประเทศ ดีอย่างไร?

    สำหรับน้องๆ ที่ใกล้จะจบการศึกษา และผู้ปกครองที่กำลังกังวลเกี่ยวกับเรื่องของอนาคต ทั้งเรื่องของสาขาวิชาที่จะเลือกเรียน สังคมและสภาพแวดล้อมในการเรียน ตลอดจนถึงความก้าวหน้าและอนาคตในการทำงาน LED ขอนำเสนอ การศึกษาต่อต่างประเทศ เป็นทางเลือกหนึ่ง สำหรับน้องๆ และผู้ปกครองที่มองหา “ตัวเลือก” อื่น ที่จะสามารถ “ตอบโจทย์” กับความต้องการนั้นได้ การศึกษาต่อต่างประเทศมีประโยชน์และดีอย่างไร? ทำไมเราจึงควรพิจารณาไว้เป็นตัวเลือกทางการศึกษากัน ทาง LED ขอเลือกมาเฉพาะที่เราคิดว่าได้ประโยชน์จริงๆ สำหรับเรื่องภาษาเราก็จะขอข้ามไป เพราะน่าจะทราบกันดี และพูดถึงกันมาเยอะแล้ว

  1. เปิดโลกทัศน์ สังคม สิ่งแวดล้อม และระบบการเรียนการสอนแบบใหม่ๆ

ทาง LED มีมุมมองในเรื่องของระบบการเรียนการสอนแบบใหม่ๆ ที่ได้จากการศึกษาต่อต่างประเทศว่าเป็นสิ่งสำคัญอันดับแรก ที่จะสามารถเปลี่ยนรูปแบบ และกรอบความคิด (Mindset) ของน้องๆ ได้ เรามองเห็นการพัฒนาของเด็กยุคใหม่ในสังคมที่มีความเป็นตัวของตัวเองสูงขึ้นมาก มีทักษะการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ที่พัฒนาได้รวดเร็วจนน่าตกใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากเป็นสิ่งที่สนใจเป็นพิเศษ ก็จะมุ่งมั่นศึกษาหาความรู้และตั้งใจทำด้วยตนเอง กล้าที่จะลองผิดลองถูกด้วยตนเอง ดังที่เราจะเห็นได้จากมี Youtuber เกิดขึ้นมากมาย หรือคนที่สามารถสร้างตัวเอง มีเงินเก็บหลักแสน หลักล้าน ซึ่งมีอายุต่ำกว่า 18 ปีก็มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นทุกปี ซึ่งความคิดริเริ่มในทางสร้างสรรค์เช่นนี้ ก็ล้วนมาจากอิทธิพลของกระแสสังคมจากฝั่งตะวันตกทั้งสิ้น ซึ่งเมื่อมองกันให้ลึกลงไปจริงๆ ก็คือรูปแบบและระบบสังคม สภาพแวดล้อม การเรียนการสอน ที่เอื้ออำนวยและเปิดกว้าง ให้อิสระทางความคิด และสนับสนุนให้เด็กและเยาวชน “กล้า” ที่จะแสดงความเป็นตัวของตัวเอง ดังนั้น หากน้องๆ ได้ออกจากกรอบแบบเดิมๆ ออกจากเขตปลอดภัย (Comfort Zone) ของตัวเอง ได้ไปอยู่ในสังคม สภาพแวดล้อม วิถีชีวิต รวมถึงรูปแบบการเรียนการสอนแบบใหม่ๆ อุปกรณ์การเรียนการสอน และเทคโนโลยีที่ถึงพร้อม เรามองว่าปัจจัยภายนอกต่างๆ เหล่านี้จะเป็นแรงสนับสนุนให้น้องๆ สามารถดึงศักยภาพในตนเองออกมาและพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มที่

  1. ได้ประสบการณ์ ทำความรู้จักและอยู่ร่วมกับคนหลายเชื้อชาติ หลายวัฒนธรรม

ได้มาเรียนต่อต่างประเทศทั้งที ถ้ายังกลัวที่จะคบค้าสมาคมกับสังคมใหม่ๆ ผู้คนใหม่ๆ ก็น่าเสียดายโอกาส แม้ว่าทาง LED จะไม่สามารถชี้นำการเลือกสังคมของน้องๆ ที่ไปศึกษาต่อต่างประเทศได้ แต่เราก็อยากเสนอแนะให้น้องๆ “กล้า” ที่จะทำความรู้จักกับเพื่อนในหลายๆ เชื้อชาติ และหลายวัย ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะช่วยให้น้องๆ ได้ฝึกฝนทักษะการใช้ภาษาได้จริง และเป็นการใช้แบบ “ชีวิตประจำวัน” ไม่ใช่ ใช้ภาษาแบบ “ใช้ในการเรียน (Academic)” น้องๆ จะสามารถปรับหูเพื่อคุ้นชินและเข้าใจกับสำเนียงที่หลากหลายของเพื่อนๆ ในหลากหลายเชื้อชาติ ได้เข้าใจวัฒนธรรม ตลอดจนถึงมุมมองแนวคิดของเพื่อนต่างชาติต่างภาษา ซึ่งเป็นโอกาสที่ดีในการหาความรู้รอบตัว เปิดมุมมอง เปิดโลกทัศน์ เปิดความคิด ที่เป็นสากล เพราะเราเชื่อเสมอว่า การเรียนจากประสบการณ์ คือการเรียนรู้ที่ดีที่สุด

  1. การท่องเที่ยว เชื้อเพลิงชั้นดีของประสบการณ์ชีวิต

LED เชื่อในเรื่องการสร้างสมดุลในชีวิต หากว่า การเรียน เปรียบได้กับ อาหารสมอง การท่องเที่ยว ก็เปรียบเสมือน อาหารทางจิตวิญญาณ ยิ่งเราได้มีโอกาสได้อยู่ในต่างประเทศ ต่างถิ่น ต่างที่แล้ว การได้ออกไปท่องเที่ยวค้นหาสิ่งใหม่ๆ ประสบการณ์ใหม่ๆ กับเพื่อนใหม่ๆ ซึ่งนอกจากจะได้เป็นการพักผ่อนแล้ว หากเราใช้ประโยชน์จากการท่องเที่ยวแต่ละครั้งให้คุ้มค่า น้องๆ อาจสามารถสร้างรายได้ให้กับตนเอง โดยการเขียน Blog, ทำช่อง Youtube, เอารูปจากการท่องเที่ยวไปลงขายใน website ขายภาพต่างๆ หรือแม้แต่กระทั่ง ใช้ความประทับใจจากการท่องเที่ยวนั้นเป็นการสร้าง Inspiration ในการทำรายงาน ทำวิทยานิพนธ์ หรือใช้ในการทำงานได้อีกด้วย

  1. เป็นผู้ใหญ่ สามารถรับมือและแก้ไขสถานการณ์ต่างๆ ได้

มื่อเราออกจาก Comfort Zone มาอยู่ต่างถิ่น ต่างที่ ต่างสังคม ต่างสถานที่และสภาพแวดล้อมที่ไม่คุ้นเคย โดยธรรมชาติของมนุษย์ที่ไม่ชอบการเปลี่ยนแปลง สัญชาตญาณการเอาตัวรอดจะถูกปลุกขึ้นมา และบังคับให้ต้องหาทางปรับเปลี่ยนตนเอง เริ่มจากเรื่องเล็กๆ น้อยๆ เช่น หาสถานที่เพื่อซื้อน้ำและอาหาร ถามทาง สิ่งพวกนี้จะทำให้เกิดความ “กล้า” เมื่อทำได้สำเร็จ ก็จะมีความมั่นใจ และเมื่อทำไปเรื่อยๆ ตนเองก็จะเกิดทักษะและเกิดความพัฒนาก้าวหน้าขึ้นเรื่อยๆ เมื่อทำเป็นประจำก็จะเกิดเป็นความเคยชิน เพราะต้องคิดเอง ทำเอง แก้ปัญหาด้วยตนเอง ไม่มีคนคอยโอ๋ คอยแก้ไขปัญหาให้เหมือนอยู่กับครอบครัว หรืออยู่ที่เมืองไทย ซึ่ง “ความกล้าแสดงออก และ ความมั่นใจ” ในลักษณะที่โดดเด่นเช่นนี้เอง เป็นสิ่งที่ทำให้คนสังคมไทยสามารถแยกออกได้ชัดเจนว่า คนนี้แตกต่าง มีความเป็นผู้ใหญ่ มีความมั่นใจ กล้าพูด กล้าคิด กล้าทำแบบนี้ต้องเรียนที่ต่างประเทศอย่างแน่นอน

  1. โอกาสและความก้าวหน้าในการทำงาน

เมื่อสมัครงานแน่นอนว่าการเรียนจบจากต่างประเทศ หรือ การเป็น “เด็กจบนอก” ย่อมดูโดดเด่นและมีภาษีเหนือกว่า เนื่องจากปัจจุบันนี้ ทั้งภาครัฐฯ และเอกชน ก็ต่างยกระดับไปสู่ความเป็นสากลกันแทบทั้งสิ้นแล้ว ดังนั้นการมีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษที่คล่องแคล่วและใช้งานได้จริง จึงเป็นสิ่งที่ฝ่ายบุคคล หรือนายจ้างมองหาจากผู้สมัครก่อนเป็นอันดับแรก ซึ่งนี่เองก็จะเป็นข้อได้เปรียบสำหรับน้องๆ ในการสมัครงาน นอกจากนี้ในหลายๆ องค์กรก็มีตำแหน่งงานที่ค่อนข้างสูงหรือฐานเงินเดือนที่มากกว่าปกติสำหรับผู้สมัครที่จบการศึกษาจากต่างประเทศ ทั้งนี้ก็ต้องพิจารณาถึง สาขาวิชา และประสบการณ์ต่างๆ เช่น การฝึกงาน การทำงาน และการทำกิจกรรม ในตอนที่ใช้ชีวิตอยู่ที่ต่างประเทศเป็นส่วนสำคัญ ซึ่งจุดนี้ก็ยิ่งจะเป็นเครื่องยืนยันได้เป็นอย่างดีว่าเรามีความสามารถในการทำงานจริง สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้จริง และมีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษได้จริง

   จบไปแล้วกับประโยชน์ 5 ข้อในการศึกษาต่อต่างประเทศ ที่ทาง LED ได้นำมาฝากกัน โดยหากน้องๆ หรือผู้ปกครองท่านใดสนใจเกี่ยวกับข้อมูล หรือทุนการศึกษาส่วนลดค่าเล่าเรียน ในระดับมหาวิทยาลัย ปริญญาตรี – เอก ในต่างประเทศ ก็สามารถติดต่อเราโดยตรงได้เลย

error

หากชอบ Blog ของเรา อย่าลืมบอกต่อ :)