Computer browser cache clear

หากคุณมีปัญหาในการลงชื่อเข้าใช้งานเว็บไซต์ “โปรดลองล้างแคชในเบราว์เซอร์คอมพิวเตอร์ของคุณ”

ทั้งนี้ขั้นตอนในการล้างแคชอาจมีความแตกต่างกันในแต่ละเบราว์เซอร์ และแต่ละเวอร์ชั่น ดังนั้นโปรดเลือกแท็ป “ความช่วยเหลือ” (Help) ที่อยู่ในเบราว์เซอร์ที่คุณใช้งาน

หากคุณไม่สามารถแก้ไขปัญหาด้วยการล้างแคช โปรดลองใช้เบราว์เซอร์อื่นเช่น

  • Google Chrome
  • หรือ Firefox

เพื่อเข้าใช้งานโปรแกรมต่อไป