ขั้นตอนการบันทึกเสียงและใช้งานหลักสูตรบทเรียนในส่วน Speaking

เมื่อผู้เรียนทำการศึกษาหลักสูตรบทเรียนมาจนถึงส่วนของ Speaking แล้ว ผู้เรียนจะพบกับหน้านี้ปรากฏขึ้นมา หากคลิ๊กที่ปุ่ม Continue เริ่มเรียนต่อไปแล้ว จะพบรูปแบบของการฝึกทักษะการออกเสียงดังภาพด้านล่างนี้

หลังจากนั้นจะเริ่มเข้าสู่เนื้อหาของบทเรียน โดยตัวโปรแกรมจะให้ผู้เรียนฟังการออกเสียงจากตัวอย่างก่อน

ในกรณีที่ผู้เรียนต้องการบันทึกเสียงซ้ำอีกครั้ง สามารถคลิ๊กที่ปุ่ม Retake ตามภาพด้านล่างนี้ เพื่อทำการออกเสียง บันทึก และฟังซ้ำอีกครั้ง

เมื่อทำการฝึกทักษะการออกเสียงมาจนครบทุกบทเรียนแล้ว ตัวอย่างดังจะเห็นได้จากภาพด้านล่างในวงกลมสีเขียว 5/5 ที่ลูกศรสีแดงชี้อยู่นี้ จะปรากฏปุ่ม Continue ขึ้นมา

แต่หากผู้เรียนได้ทำการฝึกฝนทักษะ Speaking มาจนถึงหน้าสุดท้ายแล้ว “ไม่ปรากฏปุ่ม Continue” ผู้เรียนสามารถแก้ไขได้ด้วยการคลิ๊กลูกศรทางด้านซ้ายมือเพื่อย้อนกลับไปตรวจสอบว่ามีหน้าใดที่ยังไม่ได้ทำการบันทึกเสียงไว้หรือไม่ โดยหากทำการออกเสียงและบันทึกเสียงจนครบเรียบร้อยทุกหน้าแล้ว ปุ่ม Continue จะปรากฏขึ้นมาให้เห็น

หลังจากนั้นจะปรากฏหน้ารวมเพื่อให้ผู้เรียนได้ Review เสียงที่ผู้เรียนบันทึกไว้ทั้งหมด หลังจากนั้นผู้เรียนสามารถคลิ๊กที่ปุ่ม Continue เพื่อทำการศึกษาบทเรียนถัดไปได้