การแก้ไขโปรไฟล์

1. คลิ๊กที่ลูกศรข้างชื่อตรงแถบสีฟ้าด้านบนตามภาพ

2. คลิ๊กเลือกที่ Edit Profile ได้ทั้ง 2 ที่ตามภาพที่ลูกศรชี้

3. แก้ไขเปลี่ยนแปลง Email Address

4. ตั้งค่าพาสเวิร์ดใหม่

5. หากต้องการตั้งค่าพาสเวิร์ดใหม่ จะต้องใส่รหัสพาสเวิร์ดเดิมที่ใช้อยู่ปัจจุบันด้วย

6. แก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อจริงและนามสกุล (ภาษาอังกฤษ)

7. แก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อจริงและนามสกุล (ภาษาไทย)

8. ตั้งค่าเลือกภาษาโดยกดที่ลูกศร (กรอบสีแดงตามภาพ) จะปรากฏภาษาต่างๆ ให้เลือกตั้งค่า

9. เมื่อแก้ไขเปลี่ยนแปลงโปรไฟล์เรียบร้อยแล้ว กดที่ปุ่ม Update เพื่อบันทึกค่าการแก้ไขเปลี่ยนแปลง