ขั้นตอนการดาวน์โหลด Certificate

เข้าเว็บไซต์ https://reallyenglish-led.learning.re/ เพื่อ Login เข้าใช้งาน

1. หากศึกษาบทเรียนและทำแบบทดสอบผ่านทั้งหมดครบทุกบทเรียนในหลักสูตรนั้นๆ แล้วจะปรากฏ Status : Passed และแถบสีฟ้าเป็น 100% ตามภาพ

2. แถบสีเขียวขึ้นข้อความทางด้านซ้ายว่า “Congratulations! You passed the program.” และทางด้านขวา “Download Certificate” จะปรากฏขึ้นมา

3. ทำการ “คลิ๊ก” ที่คำว่า “Download Certificate” 

4. ไฟล์จะถูก Download ลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน ในรูปแบบของไฟล์ PDF

5. สามารถ Double-click ที่แถบการ Download ด้านล่างของ Browser ที่ท่านใช้งานเพื่อแสดงภาพของ Certificate ได้

6. ไฟล์ของ Certificate ที่ท่าน Download มานี้ จะถูกจัดเก็บอยู่ใน “โฟลเดอร์ Downloads” ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน โดยท่านสามารถปริ้นท์ใบ Certificate นี้ออกมาได้ด้วยตนเอง