การเข้าใช้งานหลักสูตรบทเรียน

1. เข้าเรียนในหลักสูตรที่ต้องการโดยคลิ๊กที่ปุ่ม Start เพื่อเข้าสู่เนื้อหาหลักสูตร

เมื่อเข้าสู่หน้าของหลักสูตรแล้ว จะปรากฏข้อมูลดังภาพด้านบน

แท็ป Focus

1. แท็ป Focus จะเป็นแท็ปเริ่มต้นเมื่อเข้ามาภายในเนื้อหาหลักสูตร ซึ่งจะปรากฏบทเรียน 3 เรื่อง โดยเมื่อทำผ่านในแต่ละบทเรียน (lesson) แล้ว บทเรียนนั้นจะไม่ปรากฏในแท็ป Focus อีก

*เราขอแนะนำให้ผู้เรียนใช้งานที่แท็ปนี้เป็นหลักเพื่อความไม่สับสน และป้องกันความซ้ำซ้อนในการทำบทเรียน ในกรณีที่ผู้เรียนต้องการทำบทเรียนไปข้างหน้า และใช้ระยะเวลาในการทำให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้

2. รูปสัญลักษณ์ (Icon) แสดงทักษะที่ผู้เรียนจะได้ศึกษาของหลักสูตรนั้นๆ

คำอธิบายภาพ Icon

1. ไวยากรณ์

2. การฟัง

3. การอ่าน

3. ชื่อบทเรียน

4. แสดงว่าบทเรียนในเรื่องนี้เป็นการสอนและฝึกทักษะเรื่องใด

5. คลิ๊กที่ Start เพื่อเข้าสู่เนื้อหาของบทเรียน

แท็ป All Activities

6. แท็ป All Activities เป็นการแสดงกิจกรรมหัวข้อของเนื้อหาบทเรียนทั้งหมดที่อยู่ในหลักสูตรนี้ โดยผู้เรียนสามารถใช้แท็ปนี้เพื่อเลือกทำในเรื่องที่ตนเองสนใจได้ก่อน โดยไม่เรียงตามลำดับเหมือนการใช้แท็ป Focus ก็ได้

7. แสดงหัวข้อเรื่องที่ฝึกทักษะ

8. จำนวนบทเรียนในหัวข้อนั้นๆ ว่ามีทั้งหมดกี่บทเรียน

9. ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนในเรื่องที่ตนเองต้องการศึกษาได้จากแท็ปนี้ได้เช่นกัน โดยแบ่งออกเป็น 3 ทักษะ คือ ไวยากรณ์, การฟัง และการอ่าน

10. นอกจากนั้นผู้เรียนยังสามารถเลือกได้จากการคลิ๊กที่ลูกศรตามภาพ

11. เลือกตามหัวข้อเรื่องที่ฝึกทักษะ โดยหัวข้อจะเรียงตาม A-Z

12. เลือกตามระดับ (Level)

13. เลือกตามสถานะของการเรียน เช่น In Progress หรือ Not Started เป็นต้น

แท็ป Completed

14. แท็ป Completed เป็นแท็ปที่แสดงให้เห็นภึงบทเรียนที่ผู้เรียนได้ศึกษาและทำแบบทดสอบผ่านไปแล้ว โดยผู้เรียนสามารถทำซ้ำกี่ครั้งก็ได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดในการใช้งานโปรแกรม

*แต่หากผู้เรียนต้องการศึกษาบทเรียนไปข้างหน้า เราขอแนะนำให้ใช้แท็ปนี้เพื่อดูภาพรวมที่เรียนสำเร็จไปแล้วเท่านั้น โดยอย่าลืมที่จะคลิ๊กกลับไปที่แท็ป Focus เพื่อศึกษาบทเรียนต่อไปให้บรรลุเป้าหมายในการผ่านระดับตามระยะเวลาที่กำหนด

15. แสดงให้เห็นว่าได้ศึกษาและทำแบบทดสอบผ่านเรียบร้อยแล้ว

16. คลิ๊กที่ Start เพื่อเข้าสู่เนื้อหาของบทเรียน

นอกจากนี้ในบางหลักสูตร ผู้เรียนยังสามารถที่จะดาวน์โหลดไฟล์ในรูปแบบ PDF เพื่อเก็บไว้อ่านหรือปริ้นท์ออกมา เพื่อใช้ในการเตรียมตัว หรือทบทวนเนื้อหาบทเรียนในเรื่องนั้นๆ ออกมาได้อีกด้วย